ຮຽນພາສາຫວຽດລະດັບພື້ນຖານໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ

ບົດຮຽນພາສາຫວຽດລະດັບພື້ນຖານນີ້ລ້ວນແຕ່ອອກແບບເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົວເອງໄດ້

ສະບາຍດີ!

ຂ້າພະເຈົ້າຊື່ ວັນເພັງ ຈັ້ງຈືເຮີ່. ປັດຈຸບັນເປັນອາຈານສອນພາສາຫວຽດຢູ່ພາກວິຊາພາສາຫວຽດ, ຄະນະອັກສອນສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ.

ຄວາມສາມາດດ້ານວິຊາສະເພາະ

ລະດັບການສຶກສາ

2017 – ຮຽນຈົບປະລິນຍາຕີສາຍພາສາ ແລະ ວັດທະນະທຳຫວຽດນາມ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລຮ່າໂນ້ຍ, ສສ ຫວຽດນາມ.

2019 – ໄດ້ທຶນໄປຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວິທີສອນພາສາຫວຽດໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດ ຢູ່ໂຮງຮຽນມິດຕະພາບ T80 ແລະ ໄດ້ຮັບໃບຍ້ອງຍໍປະເພດດີເລີດ ຈາກຄະນະນຳຂອງໂຮງຮຽນມິດຕະພາບ T80.

ທັກສະຄວາມຮູ້

ສອນ – ແປພາສາຫວຽດ – ລາວ, ລາວ – ຫວຽດ

Microsoft office 365, Zoom, Google meet.

ປະສົບການ

ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າມີປະສົບການສອນພາສາຫວຽດ 07 ປີ ແລ້ວ ແລະໄດ້ຖືກເຊີນໄປສອນຢູ່ຫຼາຍບ່ອນ, ໂດຍສະເພາະສອນໃຫ້ພະນັກງານຂອງທະນາຄານ Vietinbanklaos ແລະ ພະນັກງານຂອງສູນບໍລິການ Unitel.

ຜູ້ທີ່ເຄີຍຮຽນນຳເຮົາ

ລິນ ໄພລິນ
ອິນພະຈັນ ໂສສຸພັນ
ແສງດາວັນ ດວງປັນຍາ

ຄອສ໌ ຮຽນ

ພວກເຮົາມີຫຼາກຫຼາຍຫຼັກສູດສອນພາສາຫວຽດ ແລະໄດ້ປັບປຸງເລື້ອຍໆ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບທຸກຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ຮຽນ.

ຄອສ໌ ຮຽນພາສາຫວຽດສຳລັບເດັກນ້ອຍ

ຄອສ໌ນີ້ຈະມີບົດຮຽນງ່າຍໆ ແລະມີຊີວິດຊີວາເຊິ່ງໄດ້ຮຽບຮຽງໃຫ້ເຫມາະສົມກັບໄວຮຽນ.

ຄອສ໌ ພາສາຫວຽດເພື່ອການສື່ສານ

ຄອສ໌ນີ້ເນັ້ນພັດທະນາທັກສະການເວົ້າພາສາຫວຽດດ້ວຍບົດຮຽນທີ່ແທດເໝາະກັບສະຖານະການໃນຊີວິດຕົວຈິງ.

ຄອສ໌ ຍົກລະດັບພາສາຫວຽດ

ຄອສ໌ນີ້ເໝາະກັບນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ກຳລັງຮຽນພາສາຫວຽດແຕ່ພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນເວລາເຮັດວຽກບ້ານ ຫຼືບົດກວດກາຕ່າງໆ.

ຄຳຖາມທີ່ບາງຄົນຍັງຫາຄຳຕອບບໍ່ໄດ້?

ລົງທະບຽນໃຫ້ຄຳປຶກສາ

ຊື່
ນາມສະກຸນ
Email
Message
The form has been submitted successfully!
There has been some error while submitting the form. Please verify all form fields again.
Lên đầu trang